Skip to content

Kompaní fyrirtækjasala

Óskar Thorberg Traustason, MBA Rekstrarhagfræðingur og löggiltur fasteigna-fyrirtækja- og skipasali

Fjárfestakynningar

Fyrir aðila sem hafa í hyggju að koma kynningu á framfæri viğ fjárfesta, að undangenginni rekstargreiningu og verðmati

Verð er samkvæmt tilboði eða í tímavinnu, miðað við umfang verkefnisins.

Um er að ræða eftirtalda verkþætti sem eru unnir í nánu samstarfi við verkkaupa með hliðsjón af rekstrargreiningu og/eða verðmati.

Greining á rekstri og efnahag.

Lýst er rekstri og efnahag fyrirtækisins. Fjallað er um eðli starfseminnar, sérstöðu og samkeppnishæfni og öðru sem styður verðmat þess.

Teknar eru saman lykiltölur í rekstri auk samantektar um veltu, framlegð, afkomu og frjálst sjóðstreymi. Lıst er samsetningu eigna og skulda og settar fram helstu kennitölur.

Gerð verðmats samkvæmt viðurkenndum aðferðum virðisgreiningar.

Stuðst er við ofangreinda greiningu. Ef um sameiningar er að ræða felst verkefnið í að reikna út verðmæti fyrirtækjanna sem á að sameina auk útreiknings á skiptihlutföllum þeirra.

Gerð fjárfestakynningar

Kynning um fyrirtækið þar sem greining á rekstri og efnahag og niðurstöður verðmats eru settar fram á skilvirkan og skýran hátt.

Greiðsla vegna ofangreindrar ráðgjafar skal greidd helmingur við upphaf verks og helmingur að verki loknu.

Fjárfestakynningar að vali fjárfesta.
Fyrir fjárfesta sem hafa í hyggju að koma að fjárfesta að lokinni rekstrargreiningu og verðmati

Verð er samkvæmt tilboði eğa í tímavinnu, miğağ við umfang verkefnisins.

Um er ağ ræğa eftirtalda verkÞætti sem eru unnir í nánu samstarfi viğ verkkaupa meğ hliðsjón af şeim gögnum sem verkkaupi afhendir verksala.

Greining á rekstri og efnahag.

Lýst er rekstri og efnahag fyrirtækisins. Fjallağ er um eðli starfseminnar, sérstöðu og samkeppnishæfni og öðru sem styður verðmat þess.

Teknar eru saman lykiltölur í rekstri auk samantektar um veltu, framlegð, afkomu og frjálst sjóðstreymi. Lýst er samsetningu eigna og skulda og settar fram helstu kennitölur.

Gerð verðmats samkvæmt viðurkenndum aðferðum virðisgreiningar.

Stuðst er við ofangreinda greiningu. Ef um sameiningar er að ræða felst verkefnið í ağ reikna út verðmæti fyrirtækjanna sem á ağ sameina auk útreiknings á skiptihlutföllum þeirra.

Gerð fjárfestakynningar

Kynning um fyrirtækið þar sem greining á rekstri og efnahag og niğurstöğur verğmats eru settar fram á skilvirkan og skýran hátt.

Greiðsla vegna ofangreindrar ráðgjafar skal greidd við upphaf verks.