Skip to content

Söluskrá

Fjölmörg fyrirtæki og önnur fjárfestingartækifæri á skrá.

 

Kaupendalisti

Erum með stóran lista fjárfesta og áhugasamra kaupenda.

Þjónustan okkar

Veitum smáum og meðalstórum fyrirtækjum margvíslega þjónustu

Spennandi fyrirtæki

Hér eru nokkur sérvalin fyrirtæki sem eru mjög spennandi fjárfestingarkostur. 

100% hlutur í einkahlutafélagi

Einn áhugaverðasti veitingastaðurinn í Vestmannaeyjum Eigendur hafa ákveðið að bjóða félagið á tilboðsverði. ● Stöðug aukning í veltu frá byrjun ● Endurbættur matseðill ● Veitingaekstur með bar á fyrstu hæð. ● Samstarfssamningur við ÍBV. ● Starfar á fyrstu hæð í eigin húsnæði að Heiðarvegi 5 ○ Kjallari og 3 hæðir. Gistiaðstaða á 2. Hæð að hluta fullbúin (klárað í ársbyrjun 2020) ○ Gistiaðstaða á 3. Hæð fullbúin. ○ Veitingastaður allur tekinn í gegn og nýtt hús á baklóð fyrir eldhús
 

Fyrirtæki í heild eða hluta

Fyrirtæki sem búið er að taka í gegn og skilar góðum hagnaði. Verð innifelur tuga miljóna í auglýsingakostnað og allan lager af legsteinum og tilheyrandi.   Hér er rekstraryfirlit fyrir eitt ár   Rekstraráætlun Graníthöllin 2020
 

Ýmsir möguleikar

Í dag eru 3 gróðurhús, eitt með nýjum 600w lömpum. Tilbúið pökkunarhús, þar sem í dag hefur m.a. verið innréttuð íbúð.    
 

Fyrstur kemur fyrstur fær

Heildverslun/vefverslun með kósífatnað.   Selt út úr félagi.   Innifalið í verði eru um 150 gallar sem eru um 1 miljón að söluverði        
 

Fjárfestingatækifæri

Fyrirtækið er með fullt leyfi ferðsskrifstofu fyrir bæði dagsferðir og lengri ferðir í samvinnu við aðra.    
 

Hafðu samband!

Óskað er eftir fyrirtækjum í ferðaþjónustu. Öll fyrirtæki koma til greina, en helst er horft til fyrirtækja sem eru/voru í góðum rekstri fyrir hrun en hafa mátt þola rekstrarvanda í kjölfar Covid19.  Einnig koma til greina fyrirtæki sem þurfa endurskipulagningu og/eða endurfjármögnun. Aðili hefur í hyggju að koma og starfa innan fyrirtækjanna, gera þar þær breytingar sem nauðsynlegar þykja, koma síðan inn með stjórnanda til að taka við rekstrinum þegar breytingar hafa gengið í gegn.  
 

Fasteignafélag

Til sölu er allt að 13 fasteigna félag. 10 nýjar fasteignir miðsvæðis í Reykjavík.  Markaðsverð þessara eigna er rúmlega 500 miljónir. Hægt er að bæta við allt að 3 festeignum í Skuggahverfinu sem nú eru í leigu.  Áætlað verðmæti þessara eigna er á milli 200 0g 300 miljónir.   Upplýsingar verða aðeins gefnar á skrifstofu.  Aðilar munu þurfa að skrifa undir trúnaðaryfirlýsingu.
 

Verð allt að 10 miljón

Nú er mikið verið að skoða heimasíðuna og 61,9% eru nýjir aðilar sem eru að skoða í fyrsta skipti. Mestur áhugi virðist vera á vefverslun og/eða heildverslun. Ef þú ert litla vefverslun, litla heildverslun, eða stöku umboð sem þú vilt selja þá er tilvalið að hafa samband að athuga með möguleika á að koma þessum verðmætum í verð. Kannaðu hvað hægt er að gera
 

SELT - Vantar annað sambærilegt

Innflutningur og ísetning á gluggum og hurðum
 • ársvelta áætluð 60.000.000
 • viðskiptatengsl við erlendan aðila
 • viðskiptisaga til nokkurra ára
 • álagning og útseld vinna
 • eina sem þarf er tölva, prentari og skrifborð
 • allur nauðsynlegur búnaður innifalinn í verði
 • ekkert lagerhald
 • miklir möguleikar s.s. svalalokanir.
 

Fínar (auka)tekjur

fyrir einn/tvo eða sem viðbót við annan rekstur

 • Skráð velta 21 m.
 • Laun og hagnaður eiganda um 45% af skráðri veltu
 • Önnur hlunnindi eiganda (valkvætt: óskráð í bókhaldi)
 • Tæki búnaður er meira en helmingur af ásettu verði
 • Kjörið fyrir 1-2. Engrar fagþekkingar krafist.
 

Fyrirtækjaráðgjöf

​Veitum smáum og meðalstórum fyrirtækjum margvíslega þjónustu:
Fjárhagsleg endurskipulagning

Rekstrarráðgjöf

Rekstrargreining

Verðmat fyrirtækja og eininga

Fjármálastjórn

Kostnaðargreining

Úttekt á birgðaskráningu og framlegð

Rekstrarstjórn

Bókhaldsráðgjöf

Óskar Th. Traustason

Löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali
MBA Rekstrarhagfræðingur
 
Sími: 659-2555
 
oskarthorberg@kompani.is

Erum með stóran lista áhugasamra kaupenda

Yfir 100 kaupendur

Láttu okkur aðstoða þig við að finna rétta kaupandann, meðeigandan eða fjárfestinn.

Aðili sem vantar vinnu fyrir allt að 15 miljónir (jafnvel meira) óskar eftir áhugasömum rekstri. Veitingarekstur í 101 kæmi vel til greina, en annað áhugavert kæmi einnig til greina.
Hefur jafnframt áhuga á að koma inn með fjármagn í áhugasaman rekstur. KFSLF’Ó2106

Er með áhugasaman kaupanda að harðfiskvinnslu.

Aðili hefur áhuga á veftengdri ferðaþjónustu.

Aðili óskar eftir íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu, þ.m.t. Kjalarnes, sem þarfnast verulegra umbóta. Má vera lekt, eða með sjáanlega galla, svo sem ónýtt þak. Húsnæði sem þarf að skipta um múrhúðun kemur vel til greina, svo og ef skipta þarf um lagnir. Almennt því verra sem ástandið er því betra.

Kompaní fyrirtækjasala er með aðila á skrá sem hafa áhuga á að kaupa efnalaugar. KFSLFÓ0105)

KFSLFÓ0891

Lítil hefðbundin sjoppa óskast.

Aðili sem í dag rekur lúxus bílaþjónustu, þar sem ekið er með viðskiptavini að eigin geðþótta, leitar nú að starfsemi til útvíkkunar. Helst koma til greina:

Bílaleiga eða önnur starfsemi sem hægt er að reka samhliða núverandi starfsemi.

Skráningarnúmer:  KFSLFÓ0501 Erum með fjölda aðila sem óska eftir arðbærum fyrirtækjum.  Þessir aðilar hafa þekkingu og reynslu af rekstri og gera ríkar kröfur til bókhalds og ársreikninga.   Fjárfestingageta þessara aðila er í mörgum tilfellum umtalsverð. Ef þú ert með fyrirtæki sem þú telur að geti komið til greina vinsamlegast hafðu samband.  Trúnaði er heitið.

Óskað er eftir veitingahúsi með vínveitingaleyfi, kaffihúsi, eða gistiheimili.

Óskað er eftir félagi sem rekur vefverslun, en einnig kemur til greina að kaupa vefverslun út úr félagi, sé félagið einnig með annan rekstur samhliða.

Óskað er eftir veftengdum rekstri sem gefur tekjur, t.d. heimasíður sem gefa áskriftartekjur eða hafa tekjur af sölu í gegnum bókanir. Félag um slíkan rekstur kemur til greina. KFSXFÓ 0660

Starfandi félag með húsnæði óskar eftir bílasölu og eða bílaleigu.

Kompaní fyrirtækjasala er með á skrá fjölda aðila sem hafa áhuga á að kaupa fyrirtæki í heild eða hluta, og/eða sameinast fyrirtækjum sem starfa í prentun, (grafískri)hönnun eða auglýsingagerð. KFSLFÓ0103

Skráningarnúmer: KFSLFÓ0202

Kompaní fyrirtækjaráðgjöf er með á skrá aðila sem óska eftir fyrirtæki á sviðum auglýsinga og prentunar þar sem á meðal annars er starfað við grafíska hönnun, umbrot, myndvinnslu og/eða litaprentun.

Mikill áhugi og fyrirspurnir hafa verið um útleigueiningar (sumarhús). Hafðu samband ef þú átt eina eða fleiri slíkar einingar sem þú vilt selja. Félag um slíkar útleigueiningar kemur vel til greina.

Kaupverð allt að 100.000.000.

Fjölskylda hefur áhuga á að kaupa rekstur tengt útleigu til ferðamanna. Einungis áhugavert tækifæri kemur til greina.

Eftirspurn er eftir activity þjónustu fyrir ferðamenn: Dæmi: Sérsniðnar ferðir með leiðsögn, fjórhjólaleiga, snjósleðaferðir,

Skráningarnúmer KFSLFÓ0401
Aðili hefur áhuga á að kaupa lítinn veitingastað (með vínveitingaleyfi) eða góðan bar.

Aðili hefur áhuga á að kaupa fyrirtæki sem tengist sölu á hugbúnaði eða bókhaldsfyriræki