Innflutningur, framleiðsla og þjónusta - Lýsing

Innflutningur, framleiðsla, þjónusta.

Fyrirtæki með 10 ára viðskiptasögu.

Tilvalið tækifæri fyrir 1-2 aðila, eða fjölskyldu.

Fyrirtækið hefur verið starfandi síðan 2012

Starfsemin felst í innflutningi vöru, áframvinnslu hérlendis og þjónustu við uppsetningu.  Einnig eru þjónusta fólgin í viðgerðum, viðhaldi, hreinsun, viðbótum og yfirferð á eldri vörum.

Sem hluti af bættum rekstri hefur nú verið samið við nýjan birgja sem gerir kleift að afgreiða steinana fullunna.  Þetta sparar mikla vinnu og lækkar kostnað innanlands.

Afbragðs afkoma

Afkoma eiganda byggist á þremur þáttum.

  • Innflutningur, áletranir/fylgihlutir og uppsetning í kirkjugarði
    • lesa má nánar um þjónustuna á granithollin.is

Frekari upplýsingar hjá Kompaní fyrirtækjasölu.

Sölupöntun er fullunnin í samráði við kaupendur þar sem gengið er endanlega frá steinum, áletrunum, fylgihlutum og uppsetningu.  Fullfrágengin pöntun er síðan greidd að hluta og fer í pöntunarferli.  Pantanir eru síðan fluttar inn, fullunnar hér og uppsettar í garði, og eru þá tekjufærðar.

Mikil tækifæri eru fyrir hendi með granít innflutning og vinnslu, sem ekki eru nýtt í dag.  Hér má nefna  borðplötur og sólbekki.

Þetta er tilvalið tækifæri fyrir 1-2 aðila til að skapa sér arðsaman rekstur, þar sem eigendur myndu sinna þáttum svo sem stjórnun, markaðsstarfsemi, fjármálum, og eða framleiðslu.   Starfsmenn eru  4.

Til greina kemur að núverandi eigandi starfi áfram með nýjum eigendum.

 

 

 

 

 

 

 

Gríðarlega miklir möguleikar liggja í þessum rekstri fyrir réttan aðila.   Félagið á mikið inni og hefur ekki verið starfrækt á fullum afköstum í ár.

Velta félagsins hefur aukist verulega frá síðasta ári.   Ásett verð er 75 milljónir miðað við kaup á félaginu með eignum og skuldum, en einnig er unnt að kaupa reksturinn með tilteknum eignum út úr félaginu. 

Lager, tæki og búnaður, sem innifalin er í verðinu,  er áætlaður um 20 milljónir

Möguleg fjármögnun:

Miðað við fyrirliggjandi sölupantanir eru enn ógreiddar um 28 milljónir, sem greiðast þegar steinar, sem nú hafa verið pantaðir og eru í ferli, hafa verið afreiddir á legstað.  Þessi inneign fylgir því með í kaupunum.   Inn í kaupunum fylgja einnig skuldir félagsins og skuldir félagsins við eigendur.  Kaupandi þarf því aðeins að fjármagna hluta kaupverðs. sem næmi muninum á kaupverði og yfirteknum skuldum, að frádregnum ógreiddum kröfum.   Fjárþörf við kaupin væru þannig um 22 milljónir.

Nánari upplýsingar fást hjá Kompaní fyrirtækjasölu.

 

Innflutningur, framleiðsla, þjónusta.

Fyrirtæki með 10 ára viðskiptasögu.

Tilvalið tækifæri fyrir 1-2 aðila, eða fjölskyldu.

 

 

75.000.000 kr.

Senda fyrirspurn

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Loading...

Fréttir, fróðleikur og ný fyrirtæki til sölu

FRÉTTABRÉF